En föräldradriven förskola

Vår föräldradrivna förskola ger alla föräldrar en unik möjlighet att få insyn och vara delaktiga i sitt barns vardag. Vi strävar efter en öppen dialog där synpunkter och idéer från föräldrarna tas på allvar.

Det finns möjligheter att delta i styrelsens arbete med att driva kooperativet, delta i det praktiska arbetet kring förskolan och att vara med att arrangera våra roliga familjedagar och fester.

Fredag förmiddag har pedagogerna planering, då turas föräldrarna om att ta hand om barnen tillsammans med en pedagog. Alla familjer har ansvaret för städning och tvätt en helg efter ett rullande schema.

Kommentarer inaktiverade.