Rutin för att ta emot och utreda klagomål

20170921

Syfte:

  • Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna hantera och
  • förebygga brister inom förskolan, samt att tillgodose behov hos familjerna och personal.

Riktlinjer:
All personal är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål och ansvara för att dessa handläggs.

Handläggning:

Synpunkter och klagomål som framförs till personalen ska alltid vidarebefordras till förskolechefen. Vid allvarliga händelser framförs detta även till styrelsen som har det övergripande ansvaret. Ansvar för att en utredning och dokumentation av åtgärder hanteras av förskolechefen. Uppföljning skall ske inom en tidsatt period.

Blankett för anmälan och utredning av klagomål (1)

 

Kommentarer inaktiverade.